بر اساس این گزارش، مدیر جدید پس از مشاهده لیست ۴۰۰ نفره باغبانان دستور پیگیری موضوع را صادر و اعلام می کند خواستار برگزاری جلسه و دیدار با تمامی باغبانان و گلکاران است که در جلسه برگزار شده حدود ۲۰۰ نفر به عنوان باغبان حاضر می شوند.
بررسی های اولیه مدیر جدید نشان می دهد ۲۰۰ نفر ازغایبان این جلسه افرادی هستند که سال ها است حقوق می گیرند اما در دانشگاه حضور ندارند و هویت واقعی آنها هم نامعلوم است.
همچنین تحقیقات برای احراز هویت ۲۰۰ باغبان حاضر در جلسه نیز در حال انجام است تا مشخص شود آیا این افراد مشغول به کار باغبانی هستند یا بیرون دانشگاه مشغول انجام کار دیگری هستند.
این بررسی ها از آن جهت انجام شده که تعداد ۲۰۰ گلکار و باغبان معرفی شده هم بسیار بیشتر از نیاز این واحد دانشگاهی می باشد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :