فروزان اختری برتر ز انجم

تو فخر عترتی، خورشید پنجم

امامی، حجّتی، دریای علمی

کرامت گستری، زیبای حلمی

امام و حجّت اهل یقینی

فروغ آسمان، مهر زمینی

گشادی بال دانش بر سر ما

گشودی راه دین در باور ما

از آن موجی که از علم تو برخاست

شریعت زنده و اسلام برجاست

ز دریای تو خیزد موج دانش

درخشد نام تو بر اوج دانش

چشد هرکس نم از دریای علمت

سر ایمان نهد بر پای علمت

کدامین حوزه بی ابر تو بارد؟

فقاهت هرچه دارد، از تو دارد

فضیلت، جرعه نوش و مست جامت

حقیقت، سر خوشِ صهبای نامت

 

سروده : حجت الاسلام جواد محدّثی

تنظیم: تبیان؛ گروه دین و اندیشه – حسین عسگری

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :