بهر پیروزی ایران، جان نثاری می کنیم
امر رهبر را به روی چشم جاری می کنیم
امسال هم جهاد اقتصادی به امر ولی می کنیم
چشم آقا ما همت به تولید ملی می کنیم

*******

در سال نو کار عبادی بکنیم
همراهی دولت در تولید ملی بکنیم
در تحت لوای حضرت خامنه ای
امسال حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکنیم

*******

از نسل علی، امام و هادی داریم
هر سال نشانه و نمادی داریم
فرموده ولی امرمان خامنه ای
امسال همت به تولید ملی داریم

*******

حقا که دلم نوید شادی داده
انگیزه ی اردوی جهادی داده
امروز امیر جبهه ی خوبی ها
فرمان به تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی داده

نوروز رسیده است و شادی داریم
از لطف خدا ولی و هادی داریم
با گفته نائب امام قائم
امسال همت به تولید ملی داریم

*******

از لطف خدا به دل نمادی داریم
بر دفع بدی چراغ و هادی داریم
در سال تولید ملی گوییم
عشق است که رهبری فرزانه داریم

*******

از فاو و فرات و فکه یادی باید
در جبهه ی جنگ نرم، تولید ملی باید
در راه گذشتن ز حصار تحریم
این بار حمایت از کار و سرمایه ملی باید

*******

خار در چشم دشمن و ایادی می کنیم
زیر سایه ی ولی، احساس شادی می کنیم
کوری چشم سران فتنه و بیگانگان
چَشم آقا، ما حمایت از کار و سرمایه ملی می کنیم

*******

رزمنده و در صف جهادیم امسال
نابودگر ظلم و فسادیم امسال
از امر امام مسلمین خامنه ای
مامور به تولید ملی و حمایت از کاریم امسال

امید که حق سرور و شادی بدهد
شوری چو نسیم بامدادی بدهد
امید که حضرتش در این سال جدید
توفیق تولید و حمایت از سرمایه ملی بدهد

*******

بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم
از همه فرمایش رهبر اطاعت می کنم
امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم
چشم آقا، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می کنم

*******

خداوندا تقدیر دوستان را در سال جدید به گونه ای قرار بده که در پایان سال
در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سر بلند باشند.

*******

بهار سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی بر شما دوست عزیز مبارک باد.

*******

با امید پیروزی شما در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،
لطف روزگار برایامتان مقرر، نوروزتان با شادی و صفا باد.

*******

سال جدید با آرزوی توفیق روز افزون شما دوستدار و پیرو ولایت
در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبارک باد.

*******

سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر همه مجاهدان
و پیروان رهنمودهای مقام معظم رهبری مبارک باد.

کلیدواژه ها : ,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :