از سوی دیگر بانک مرکزی هم اینگونه داشت القا می کرد که بانک صادرات به بانک ملی، سامان و بانک های دیگر بدهکار است.

گفتم: « زمانیکه تبانی و جعل صورت گرفته مسئولیتی با سازمانی که مدارک آن جعل شده نیست. شما هیچ زمانی نمی توانید عنوان کنید که بانک صادرات به بانک ملی بدهکار است چرا که ال سی جعلی بود. » این گفته من با استناد به قانون بود. »

مدیر عامل سابق بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که واکنش آقای خاوری به این گفته های شما چه بود گفت: « اینقدر آقای خاوری ترسیده بود که به من گفت: « شما بیا و بدهی بانک صادرات به بانک ملی را قبول کن ولی ۴ سال بعد آن را بدون سود پرداخت کن. حتی من سود هایی که از ال سی ها نقد کرده ام و پولش را به امیر منصور آریا نداده ام را از شما نمی گیرم. »

من دیدم خیلی پیشنهاد سخاوتمندانه، از کیسه خلیفه بخشیدن و غیر معقولی است. »

جهرمی ادامه داد: « من قبول نکردم و گفتم تا زمانیکه قوه قضاییه مسئولیت بر گردن بانک صادرات نگذارد اجازه ندارم بانک صادرات را بدهکار کنم. بالاخره بانک صادرات سهام داران بخش خصوصی هم دارد و فقط برای دولت نیست. ۲۲ درصد آن متعلق به دولت است و مابقی آن سهام عدالت است و به بخش خصوصی تعلق دارد. من بیشتر یقین کردم در بانک ملی مشکلات اصلی است. »

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :