در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۵ امیر فعلی قطر که در آن مقطع مسئولیت ولیعهدی را برعهده داشت؛ علیه پدرش (امیر وقت) دست به کودتای سفید زد. پدر امیر فعلی قطر یعنی شیخ خلیفه از زمان کودتا تاکنون در خارج از قطر حضور دارد.

منابع ترکیه ادامه دادند قطر نیز برای کسب حمایت ترکیه طرح انتقال گاز به ترکیه را پیشنهاد داده است و این کشور را با طرح‌های دیگر نیز فریب داده است تا اندیشه حمایت از معارضان قطری در راستای سرنگونی حمد بن خلیفه آل ثانی را  از سر بیرون کند.

نگرانی کنونی امیر قطر در سایه جنگ پنهانی قدرت در این کشور نشان می‌دهد که تصمیم‌ برای سرنگونی امیر قطر اتخاذ شده است اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :