بر اساس این گزارش، این پژوهش گران در تحقیقات انجام شده متوجه شده اند که مصرف مشروبات الکلی در میان نوجوانان اروپایی که فیلم های حاوی صحنه های مربوط به مصرف مشروبات الکلی را تماشا کرده اند، نسبت به دیگر نوجوانان بسیار بیشتر است.

در واقع نتایج این تحقیقات نشان دهنده این مطلب است که غول سینمایی آمریکا به یک مشوق و محرک برای نوجوانان و جوانان اروپایی برای مرف مشروبات الکلی تبدیل شده است، چرا که نوجوانانی که این فیلم ها را تماشا می کنند، تمایلشان به مصرف مشروب از تمایل آن ها به انجام کارهای دیگر بسیار بیشتر است و به نوعی به مصرف مشروب اعتیاد پیدا می کنند.

در این تحقیقات که نتایج آن در نشریه پزشکی پدیاتریکس منتشر شده است، ۱۶ هزار نوجوان و جوان اروپایی در شش کشور اسکاتلند، آلمان، ایسلند، ایتالیا، هلند و لهستان مورد بررسی قرار گرفته اند و این در حالی است که رینر هانوینکل رییس موسسه تحقیقاتی بهداشت و درمان شهر کیل در آلمان و همکاران وی پس از بررسی نتایج تحقیقات خود در این زمینه، از نتایج مشابه آن در هر شش کشور شگفت زده شده اند. این در شرایطی است که تفاوت های سیاسی و فرهنگی زیادی در این شش کشور وجود دارد. در نتیجه محققان این مرکز متوجه شده اند که دلیل محکم تر و قوی تری برای شبیه بودن نتایج به دست آمده وجود داشته است.

هانوینکل در این باره می گوید: ما انتظار نداشتیم که این نتایج با این وضوح در مورد تاثیرگذاری هالیوود به دست آید، اما نتایج این تحقیقات نشان می دهد که رسانه ها تا چه حد می توانند بر روی زندگی نوجوانان تاثیرگذار باشند. در واقع محصولات هالیوود در سرتاسر دنیا پخش شده است و این محصولات نه تنها بر روی نوجوانان آمریکایی، بلکه بر روی نوجوانان کشورهای دیگر نیز تاثیرگذار بوده است.

در عین حال جیمز سارجنت معاون هانوینکل نیز در این باره می گوید: هر چیزی که شما از مشروبات الکلی انتظار دارید برای شما انجام دهد، از به دست آوردن ثروت، سرگرمی و چیزهای دیگر، در فیلم های هالیوودی به شما داده می شود. این مسئله باعث می شود نوجوانان به این نتیجه برسند که الکل چیز خوب و مفیدی است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :