وی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه نیشابور و تخت جلگه، حسین سبحانی‌نیا با ۷۸ هزار و ۶۸۸ رای و علی مروی با ۷۱ هزار و ۷۲۸ رای از مجموع ۲۳۴ هزار و ۲۴۰ رای ماخوذه به مجلس راه یافتند.

غفاری خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه چناران و بینالود از مجموع ۹۵ هزار و ۵۹۹ رای ماخوذه صحیح محمد دهقانی نقندر با ۵۴ هزار و ۴۸۵ رای به مجلس راه یافت.

وی تاکید کرد: در حوزه گناباد و بجستان از مجموع ۶۱ هزار و ۱۰۱ رای ماخوذه صحیح محمد رجایی باغسیایی با ۲۷ هزار و ۱۰۲ رای به مجلس راه یافت.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: در حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه از مجموع ۱۴۸ هزار و ۳۹۲ رای ماخوذه صحیح ابوالقاسم خسروی سهل آباد با ۸۱ هزار و ۲۶۸ رای به مجلس راه یافت.

غفاری اظهار داشت: در حوزه انتخابیه درگز نیز از مجموع ۳۷ هزار و ۱۳۸ رای ماخوذه صحیح حسین محمدزاده با ۱۹ هزار و ۱۶۸ رای به مجلس راه یافت.

وی افزود: در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب از مجموع ۲۰۹ هزار و ۵۷۳ رای ماخوذه صحیح محمدرضا محسنی ثانی با ۵۳ هزار و ۵۴ رای و رمضانعلی سبحانی‌فر با ۵۲ هزار و ۸۷۶ رای به مجلس راه یافتند.

رئس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: در حوزه انتخابیه فریمان و سرخس و بخش‌های احمد‌آباد و رضویه از مجموع ۱۳۳ هزار و ۱۴۰ رای احمد سجادی با ۳۸ هزار و ۸۸۴ رای به مجلس راه یافت.

وی افزود: در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج نیز هادی شوشتری با ۴۷ هزار و ۱۷۲ رای از مجموع ۱۰۹ هزار و ۳۹۷ رای ماخوذه صحیح به مجلس راه یافت.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد محمد اسماعیل‌نیا با ۶۱ هزار و ۴۶۱ رای از مجموع ۱۴۹ هزار و ۲۵۱ رای ماخوذه صحیح به مجلس راه یافت.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی یادآور شد: نتایج سایر حوزه‌های انتخابیه و مجلس خبرگان متعاقبا اعلام می‌شود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :