وی افزود: آقای بلندی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه آزاد، آقای خجسته معاون اداری و مالی و علی افشار به عنوان معاون پژوهشی این دانشگاه معرفی شدند که تا دقایقی دیگر حکم آنان را صادر خواهم کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که سایر معاونان ومدیران این دانشگاه تغییر نخواهند کرد گفت: ۳ ماه به خودم و سایر معاونان دانشگاه آزاد فرصت خواهم داد تا با یکدیگر تعامل پیدا کنیم.

وی در خصوص تغییر و تحولات در مدیران رسانه‌ای این دانشگاه گفت: با چند نفر در خصوص قبول مسئولیت رسانه‌ای دانشگاه آزاد صحبت کردم که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

دانشجو در پاسخ به این سؤال که آیا جاسبی رئیس سابق این دانشگاه مسئولیت اجرایی در دانشگاه آزاد خواهد داشت گفت: آقای جاسبی با تجربه‌ای که دارند اعلام کردند که دیگر مدیریت اجرایی در این دانشگاه نخواهند داشتند اما بنده از ایشان به عنوان مشاور عالی دانشگاه آزاد استفاده خواهم کرد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :