دوری از وکیل الدوله بودن ، شرط اول علی مطهری برای گنجاندن نام افراد در این لیست بوده است.

مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت، سرلیست صدای ملت است.

اسامی کاندیداهای “صدای ملت” به شرح زیر است:

۱- علی مطهری
۲- علی عباس پور تهرانی فرد
۳- حمیدرضا کاتوزیان
۴- مصطفی رضا حسینی قطب آبادی
۵- علی عسگری
۶- حسن غفوری فرد
۷- امیدوار رضایی
۸- حسین شیخ الاسلام
۹- علیرضا محجوب
۱۰- سید حسین هاشمی
۱۱- حسن زمانی
۱۲- سهیلا جلودار زاده
۱۳- فهیمه خان محمدزاده
۱۴- علیرضا دهقانی (دهقان)
۱۵- دکتر ولی زاده

تکمیلی: ساعتی قبل حمید رضا کاتوزیان ، سخنگوی “صدای ملت” اعلام کرد که از فهرست فوق ، رضایی و خان زاده حذف و به جای آنها حجت الاسلام ابوالمعالی و خانم فیاض به فهرست افزوده شدند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :