۴- طاهره جعفری مقدم فرزند اسدالله

۵- ابراهیم سلطانی فرزند غلامحسین

۶- علیرضا فتحی فرزند علی

۷- مریم فدایی فرزند نصرت الله

۸- ولی قاسمی فرزند علی

۹- فاطمه قلی زاده تندرلوئی فرزند محمد

۱۰- قنبرکرمی فرزند حسن

۱۱- مهر انگیز مروتی فرزند احمد

۱۲- محسن منافی فرزند عبدالله

۱۳- مهدی موحدی نیا فرزند محمد علی

۱۴- سیدرضا موسوی فرزند سیدحسین

۱۵- ابراهیم نکو فرزند خانعلی

۱۶- حسن نوروزی فرزند اسماعیل

تبلیغات انتخاباتی از روز پنجشنبه چهارم اسفندماه آغاز می شود و تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :