ببین بی تابی جان ودل ما
بود در انتظارت محفل ما
بیا بگذار ای ارام دلها
قدم بر دیده ی ناقابل ما

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :