وی در ماه آگوست سال گذشته تصمیم گرفت به صورت داوطلبانه یکی از کلیه های خود را به بیماری در حال مرگ اهدا کند و به این شکل آغازگر زنجیره ای ۶۰ حلقه ای از اهدا کننده ها و دریافت کنندگان شد که حلقه آخر آن اهدای کلیه توسط مردی ۴۷ ساله در ماه دسامبر بود.

به واسطه این زنجیره انسانی ۶۰ نفر در ۱۷ بیمارستان مختلف از ۱۱ ایالت آمریکا کلیه های خود را اهدا کرده و یا کلیه های یکدیگر را دریافت کردند.

“ریک روزامنتی” مرد ۴۴ ساله آغازگر این زنجیره، در آگوست سال ۲۰۱۱ یکی از کلیه های خود را به بیماری ۶۶ ساله اهدا کرد، فردی به نام “تری” که پیش از این خواهرزاده اش قصد داشت به وی کلیه اهدا کند، اما به دلیل اینکه گروه خونی های یکسانی نداشتند، وی پس از اینکه از لطف روزامنتی آگاه شد، کلیه خود را به زنی در ویسکونزین اهدا کرد.

بر اساس گزارش میل آنلاین، این زنجیره به همین شکل ادامه پیدا کرد و به واسطه آن جان ۳۰ نفر از خطر اختلالات کلیوی نجات پیدا کرد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :