به گزارش باشگاه خبرنگاران حاضر در محل؛ امروز صبح شبکه ملی اطلاعات کشور با بهره برداری از دو دستاورد شبکه علمی کشور و شبکه ملی مدارس، در محل وزارتخانه اطلاعات باحضور وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت و درمان و معاون اول ریاست جمهوری افتتاح گردید.این شبکه به منظور به اشتراک گذاشتن منابع و دستاوردهای علمی و رفع خلاء موجود بین مراکز بهداشتی و آموزشی افتتاح گردید.

گفتنی است؛ با استفاده از این شبکه دسترسی به اینترنت در مدارس، مراکز بهداشتی، مراکز امنیتی و حتی روستایی فراهم می شود.
بنابراین گزارش؛ این شبکه قابلیت اشتغالزایی برای بیش از ۴۶۰ هزار نفر به طور مستقیم و بیش از ۷ هزار نفر به صورت غیر مستقیم را فراهم ساخته است.
این شبکه به تمام مراکز علمی در جهان نیز قابلیت اتصال دارد و هدف نهایی از ایجاد شبکه ملی اطلاعات، انجام تمام امور آموزشی و علمی بصورت مجازی است.
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :