توضیح اینکه جلسات این فرهنگیان به صورت پنهانی و در منازل اعضای این فرقه برگزار می‌شود. تلاش برای جذب نفرات جدید در دستور کار قرار گرفته است. بخصوص دانش آموزان.

به نظر می‌رسد فرقه سازی در نواحی مختلف غرب ایران با هدف تجزیه طلبی در دستور کار دشمنان اسلام و ایران می‌باشد و مسئولین مربوطه باید متوجه این قضایا باشند.

این خبر می‌افزاید یکی از پروژه‌های فرهنگی در یکی از استان‌های جنوب شرقی نیز به فردی بهایی واگذار شده است.

این فرد که عضو شورای مرکزی این فرقه می‌باشد طی مناقصه‌ای کار را بر عهده گرفت است اما با شناسایی عوامل این فرقه قرار است از این فرد و شرکت متبوعش خلع ید شود.