جبهه متحد اصولگرایان و نیز چند تشکل نوظهور انتخاباتی در آخرین روزهای باقی مانده تا انتخابات لیست‌های خود را نهایی و آن را اعلام کردند. لیست‌هایی که در برخی موارد با اسامی مشترکی همراه هستند.

در جدول زیر لیست‌های انتخاباتی منتسب به اصولگرایان را می‌توانید ببینید: