چرا لبنانی ها در خیابان پول می ریزند؟

به تازگی عده ای از جوانان لبنانی اقدام به ریخت پول های کاغذی در سطح شهرای این کشور می کنند.

به گزارش گروه خواندنی های مشرق به نقل از تماشا، به تازگی عده ای از جوانان لبنانی اقدام به ریختن پول های کاغذی در سطح شهرهای این کشور کرده اند.

هدف آنها از این عمل هشدار جدی درباره لزوم پاکیزگی شهر است. البته این پول ها تقلبی بوده و وقتی شهروندان آن را از روی زمین بر می دارند، به پیغام نوشته شده در آن بر می خورند.

((همانگونه که برای برداشتن این اسکناس خم شدی، برای برداشتن یک زباله هم می توانی))

شاید این ابتکار شگفت انگیز در کشور ما نیز پاسخ گو باشد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :