کاندیدای بهترین فیلم عبارتند از:

۱- محمد‌رضا تخت کشیان و جواد فرحانی برای فیلم خوابم می‌آد

۲- محمد قهرمانی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای فیلم گیرنده

۳- عبدالحسین و محمد ابوالحسنی برای فیلم تهران ۱۵۰۰

۴- حسن علیمردانی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای فیلم سلام بر فرشتگان

۵- ابراهیم اصغری برای فیلم پنج شنبه آخر ماه

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :