همچنین دیپلم افتخار بهترین کارگردانی بخش نگاه نو به «مانلی شجاعی فرد» برای ساخت فیلم سینمایی «میگرن» اهدا شد.

کاندیدای بهترین کارگردانی عبارتند از:

۱- مهرداد غفارزاده برای کارگردانی فیلم گیرنده

۲- رضا عطاران برای کارگردانی فیلم خوابم می‌آد

۳- فرزاد اژدری برای کارگردانی فیلم سلام برفرشتگان

۴- مانلی شجاعی فرد برای کارگردانی فیلم میگرن

۵- پیمان معادی برای کارگردانی فیلم برف روی کاج‌ها

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :