طراحی صحنه

کاندیداها:

«اصغر خلیلی» طراح صحنه نمایش «خون رقصه»

«آرش دادگر» طراح صحنه نمایش «بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ»

«رضا عباسی و امین سالاری» طراحان صحنه نمایش «رویای تفتیده»

«شیما میرحمیدی» طراح صحنه نمایش «به مراسم مرگ داداش خوش آمدید»

بازیگری مرد

کاندیداها:

«حمیدرضا آذرنگ» برای بازی در نمایش «خون رقصه»

«حسین امیدی» باری بازی در نمایش «به مراسم مرگ داداش خوش آمدید»

«بابک حمیدیان» برای بازی در نمایش «عشق و عالیجناب»

«محمدرضا علی اکبری» برای بازی در نمایش «به مراسم مرگ داداش خوش آمدید»

«رحیم نوروزی» برای بازی در نمایش «عشق و عالیجناب»

بازیگری زن

کاندیداها:

«نسیم ادبی» برای بازی در نمایش «خون رقصه»

«فاطمه رضایی» برای بازی در نمایش «چند برش کوچک از کیک تولد الیاس»

«ثریا شیرزادی» برای بازی در نمایش «مرگ کسب و کار من است»

«گیتی قاسمی» برای بازی در نمایش «خون رقصه»

«لادن مستوفی» برای بازی در نمایش «نویسنده مرده است»

«آزاده مؤیدی فرد» برای بازی در نمایش «ژوکاست»

نمایشنامه نویسی

کاندیداها:

«خیراله تقیانی پور» برای نمایش «پری»

«سلما رفیعی» برای نمایش «به مراسم مرگ داداش خوش آمدید»

«صحرا رمضانیان» برای نمایش «مرگ کسب و کار من است»

«رضا صابری» برای نمایش «خون رقصه»

«آرش عباسی» برای نمایش «نویسنده مرده است»

کارگردانی

کاندیداها:

«حسین پاکدل» برای کارگردانی نمایش «عشق و عالیجناب»

«خیراله تقیانی پور و جواد نوری» برای کارگردانی نمایش «پری»

«آرش دادگر» برای کارگردانی نمایش «بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ»

«سمانه زندی نژاد» برای کارگردانی نمایش «به مراسم مرگ داداش خوش آمدید»

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :