بخش مسابقه بین‌الملل

 

۱- عقاب با ۲۴/۰ امتیاز

۲- سلطان جزیره شیطان با ۲۰/۰ امتیاز

۳- عمر قاتل من است با میانگین ۱۹/۰ امتیاز

 

بخش مسابقه سینمای ایران

 

۱- بوسیدن روی ماه با ۹۰/۱ صدم امتیاز

۲- پل چوبی با ۸۲/۱ امتیاز

۳- پذیرایی ساده با ۴۴/۱ امتیاز

۴- بی خود و بی جهت با ۲۹/۱ امتیاز

۵- گشت ارشاد  با ۱۳/۱امتیاز

۶- یکی می‌خواد باهات حرف بزنه با ۰۹/۱ امتیاز

۷- تلفن همراه رئیس جمهور با ۰۹/۱ امتیاز

۸- چک با ۸۴/۰ امتیاز

۹- پله آخر با ۸۳/۰ امتیاز

۱۰- شور شیرین با ۷۲/۰ امتیاز

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :