گزارش شیعه آنلاین به نقل از جوان آنلاین، وهابی ها به دنبال گسترش فعالیت های اقتصادی خود در بازارچه های مرزی ایران هستند.

 

برخی از سرمایه داران وهابی با کمک های مالی سنگین به برخی از پیروان خود در ایران بدنبال تقویت وضعیت اقتصادی آنان و بوجود آوردن بنگاه اقتصادی سودآور برای آنان جهت ادامه فعالیت های تبلیغاتی آنان هستند. بر این اساس تعدادی از این افراد با فعال ساختن تعدادی از پیروان خود سعی دارند با حذف تجاراصیل بازارچه های مرزی را در اختیار خودبگیرند.

این افراد به سبب رابطه های برقرار شده با افغانی ها و پاکستانی ها به دادو ستاد اقتصادی مشغول بوده و سعی در انحصاری کردن این بازارچه ها دارند

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :