پاسخ: گروه وهابى تبرک به آثار اولیا را شرک مى دانند و کسى را که محراب و منبر پیامبر را ببوسد مشرک مى خوانند، هرچند در آن به هیچ نوع الوهیت معتقد نباشد; بلکه مهر و مودت به پیامبر سبب شود که آثار مربوط به شخص مورد علاقه را ببوسد. ولى آنان درباره ى پیراهن یوسف چه مى گویند؟!

یوسف مى گوید: پیراهن مرا ببرید و بر دیدگان پدرم بیفکنید تا او بینایى خود را باز یابد. یعقوب نیز پیراهن یوسف را که بافته ى جداتافته اى نبود، بر دیدگان خود مى افکند و در همان دم بینایى خود را باز مى یابد. اگر یعقوب چنین کارى را در برابر نجدى ها و پیروان محمد بن عبد الوهاب انجام مى داد، با او چگونه معامله مى کردند؟ و عمل پیامبر معصوم ومصون از گناه و خطا را چگونه توصیف مى نمودند؟

حالا اگر مسلمانى خاک قبر و ضریح و مرقد خاتم پیامبران را بر دیده بگذارد و قبر و ضریح پیشوایان را به عنوان احترام ببوسد و یا به آن ها تبرک بجوید وبگوید: خداوند در این خاک اثر گذارده است و در این کار از یعقوب زمان پیروى نماید، چرا باید مورد سب و لعن و تکفیر واقع شود( [۱]).

[۱] . ر.ک: تبرّک الصحابه  باثار رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) ، تألیف: شیخ محمد طاهر مکى.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :