دهه فجر مظهر شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است .

مقام معظم رهبری

 

برخیز، که فجر انقلاب است امروز
بیگانه صفت، خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد
از لطف خدا، نقش بر آب است امروز
فجر است و سپیده حلقه بر در زده است
روز آمده، تاج لاله بر سر زده است
با آمدن امام در کشور ما
خورشید حقیقت از افق سرزده است
«والفجر» که سوگند خدای ازلی است
روشنگر حقی است که با «آل‌علی» است
این سوره به گفته امام صادق
مشهور به سوره «حسین‌بن‌علی» است
شب رفت و سرود فجر، آهنگین است
از خون شهید، فجر ما رنگین است
این ملت قهرمان و آگاه و رشید
ثابت قدم است و قاطع و سنگین است
شب طی شد و روز روشن از راه رسید
خورشید امید شرق، از غرب دمید
عیسای زمان، راز زمین، «روح خدا»
در کالبد مرده، دمی تازه دمید
این نهضت حق، که خلق ما برپا کرد
نه شرقی‌و غربی است، نه سرخ است و نه زرد
در وسعت و عمق و شور و یک‌پارچگی
زیباتر از این نمی‌توان پیدا کرد
جان‌های جهانیان به لب آمده است
جان در پی حق، داوطلب آمده است
جمهوری اسلامی ما در این قرن
فجری است که در ظلمت شب آمده است
بر ملت تازه رَسته از دام و کمند
آن بردگی گذشته، یارب مپسند
این در که به‌روی ما گشودی از مهر
بار دگر از قهر، خدایا تو مبند

………………………………………………………………………………………………………

دانلود سرود های انقلابی هم به صورت تکی و هم تمامی سرود ها در یک فایل زیپ

ای ایران، ای مرز پر گهر

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۶۰۳ کیلوبایت

………………………………..

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۷۱۷ کیلوبایت

………………………………..

الله الله الله ، لا اله الا الله

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۷۳ مگابایت

………………………………..

آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۵۳۵ کیلوبایت

………………………………..

این پیروزی خجسته باد این پیروزی

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۳۲ مگابایت

………………………………..

۲۲ بهمن روز از خود گذشتن

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۹۲۶ کیلوبایت

………………………………..

شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳۵۲ کیلوبایت

………………………………..

آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۰۸ مگابایت

………………………………..

بوی گل سوسن و یاسمن آید

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳۹۹ کیلوبایت

………………………………..

مسلمانان به پا خیزید

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۷۴۲ کیلوبایت

………………………………..

ارمغان

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۲۶۹ کیلوبایت

………………………………..

آرمانم شهادت

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۰۲ مگابایت

………………………………..

از غم دل

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۰۱ کیلوبایت

………………………………..

از این انقلاب

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۶۲۵ کیلوبایت

………………………………..

آزاده مردی

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۷۶۴ کیلوبایت

………………………………..

برادر

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۱۷ کیلوبایت

………………………………..

برخیزید

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۶۷۷ کیلوبایت

………………………………..

بخوان هم وطن

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۴۸ کیلوبایت

………………………………..

چون آیی بر بالین من

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳۰۱ کیلوبایت

………………………………..

دوره ی ایثار و کار

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۴۷۰ کیلوبایت

………………………………..

دشمن

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۶۷۹ کیلوبایت

………………………………..

انقلاب

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳۴۰ کیلوبایت

………………………………..

هم رزم

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۵۸۸ کیلوبایت

………………………………..

حرف امام

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۷۵۰ کیلوبایت

………………………………..

پیرو خط امام

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۵۷۲ کیلوبایت

………………………………..

تو ای طلیعه ی سحر

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۵۴۰ کیلوبایت

………………………………..

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱۵۱ کیلوبایت

………………………………..

شعر انقلاب (آغاسی)

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳۱۷ کیلوبایت

………………………………..

الله اکبر

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۵۴۷ کیلوبایت

………………………………..

ملت برای ارتش، ارتش برای ملت

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳۶۴ کیلوبایت

………………………………..

ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۷۰۲ کیلوبایت

………………………………..

به ناله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۹۹ کیلوبایت

………………………………..

ای به امید کسان خفته

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۶۹۸ کیلوبایت

………………………………..

نصر من اله، جاودان نقش لقای تو

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۳۵ کیلوبایت

………………………………..

بهاران خجسته باد

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳۴۵ کیلوبایت

………………………………..

خرمشهر، ای شهر شهیدان

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۹۸۹ کیلوبایت

………………………………..

من ایرانیم آرمانم شهادت

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۹۱۲ کیلوبایت

………………………………..

الا معمار و طراح حرم برخیز

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۶۹۹ کیلوبایت

………………………………..

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳۹۹ کیلوبایت

………………………………..

نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۷۷۶ کیلوبایت

………………………………..

هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۷۷ کیلوبایت

………………………………..

تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۱۵ کیلوبایت

………………………………..

با آمدنت بهار دل پیدا شد

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۶۵۴ کیلوبایت

………………………………..

گلزار وطن

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۷۹۲ کیلوبایت

………………………………..

هم پای جلودار

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۶۲ مگابایت

………………………………..

خلبانان ، ملوانان

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۶۱۶ کیلوبایت

………………………………..

خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۷۷۲ کیلوبایت

………………………………..

سفر مبارک

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۱۸ کیلوبایت

………………………………..

الله اکبر خمینی رهبر

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۱۹ کیلوبایت

………………………………..

سپیده اولین بهار

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۴۹۳ کیلوبایت

………………………………..

وطنم (گلریز)

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۶۳۲ کیلوبایت

………………………………..

رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۹۸ کیلوبایت

………………………………..

الله الله الله.. مرد مسلمان

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۶۸ مگابایت

………………………………..

آن زمان که بنهادم به پای آزادی

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸.۶۵ مگابایت

………………………………..

عاشقان سر مست

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳.۰۷ مگابایت

………………………………..

آزادگان مژده

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۳۰ مگابایت

………………………………..

به پیش به پیش ای دلاوران

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۱۳ مگابایت

………………………………..

بت شکنی بت شکنی خمینی

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۵۰ مگابایت

………………………………..

دیده بگشای ای برادر

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۳.۱۶ مگابایت

………………………………..

ای ایران ای آذر ایزد نشان

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۷۷ مگابایت

………………………………..

ای سرباز ایرانی

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۵۰ مگابایت

………………………………..

گاه سفر شد

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۴.۴۲ مگابایت

………………………………..

ایرانی، به هم زن بساط بت پرستی

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۴۲ مگابایت

………………………………..

ژاله خون شد

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۴۲ مگابایت

………………………………..

کاروان شهید

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۹۶ مگابایت

………………………………..

خدا یکی و ایمان یکی

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۱۸ کیلوبایت

………………………………..

ما از برای حفظ دین می جنگیم

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۱۰ مگابایت

………………………………..

مژده ظفر

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۳۲ مگابایت

………………………………..

پیر ما را بوی پیراهن گرفت

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸.۱۰ مگابایت

………………………………..

سلاح بر گیرید

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۰۴ مگابایت

………………………………..

سپیده ۱

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۷۷ مگابایت

………………………………..

سپیده ۲

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۲۲ مگابایت

………………………………..

ستمگر

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۱۷ مگابایت

………………………………..

شهیدان

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۳۰ مگابایت

………………………………..

تیغ باید خون فشاند

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۵۷ مگابایت

………………………………..

تو را به خون شهیدان

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۵۴ مگابایت

………………………………..

یار دبستانی من

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۱.۳۹ مگابایت

………………………………..

تمامی سرود ها در یک فایل

دانلود فایلدانلود فایل
http://scriptsaz.ir/img/size.pngحجم فایل: ۸۰.۷ مگابایت
پسوردپسورد فایل : www.asiadownload.ir
منبع منبع

 

۲۲ بهمن روز از خود گذشتن, آرمانم شهادت, آزاده مردی, آزادگان مژده, آسیا دانلود, آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان, آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو, آن زمان که بنهادم س به پای آزادی, ارمغان, از این انقلاب, از غم دل, اسلامی, الا معمار و طراح حرم برخیز, الله الله الله.. مرد مسلمان, الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله, الله اکبر, امام خمینی, انقلاب, انقلاب اسلامی, انقلاب اسلامی ایران, انقلابی, ای ایران ای آذر ایزد نشان, ای ایران، ای مرز پر گهر, ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید, ای به امید کسان خفته, ای سرباز ایرانی, ایرانی، به هم زن بساط بت پرستی, این پیروزی خجسته باد این پیروزی, با آمدنت بهار دل پیدا شد, بت شکنی بت شکنی خمینی, بخوان هم وطن, برادر, برخیزید, به ناله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته, به پیش به پیش ای دلاوران, بهاران خجسته باد, بوی گل سوسن و یاسمن آید, تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند, تمامی, تمامی سرود های انقلابی, تو ای طلیعه ی سحر, تیغ باید خون فشاند, حرف امام, خدا یکی و ایمان یکی, خرمشهر، ای شهر شهیدان, خلبانان ، ملوانان, خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف, دانلود, دانلود آهنگ, دانلود آهنگ دهه فجر, دانلود آهنگ های انقلابی, دانلود آهنگ پیروزی انقلاب, دانلود تمامی, دانلود تمامی سرود, دانلود تمامی سرود های, دانلود تمامی سرود های انقلاب, دانلود تمامی سرود های انقلابی, دانلود تمامی سرود های انقلابی اسلامی, دانلود تمامی سرود های انقلابی اسلامی ایران, دانلود سرود ۲۲ بهمن, دانلود سرود الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله, دانلود سرود انقلاب اسلامی, دانلود سرود انقلاب اسلامی ایران, دانلود سرود این پیروزی خجسته باد این پیروزی, دانلود سرود با لینک مستقیم, دانلود سرود خلبانان ، ملوانان, دانلود سرود مسلمانان به پا خیزید, دانلود سرود من ایرانیم آرمانم شهادت, دانلود سرود های انقلاب اسلامی ایران, دانلود سرود های انقلابی, دانلود سرود های دهه فجر, دانلود مستقیم, دانلود های سرود های انقلابی با لینک مستقیم, دشمن, دهه فجر, دهه مبارک فجر, دوره ی ایثار و کار, دیده بگشای ای برادر, رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم, ستمگر, سرود, سرود ۲۲ بهمن, سرود انقلاب, سرود انقلابی, سرود دهه فجر, سرود های انقلاب, سرود های انقلاب اسلامی, سرود های انقلابی, سرود های دهه فجر, سرود پیروزی انقلاب, سفر مبارک, سلاح بر گیرید, سپیده ۱, سپیده ۲, سپیده اولین بهار, شعر انقلاب (آغاسی), شهید ای فروغ حق, شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار, شهیدان, عاشقان سر مست, فجر, ما از برای حفظ دین می جنگیم, مسلمانان به پا خیزید, مقام معظم رهبری, ملت برای ارتش، ارتش برای ملت, من ایرانیم آرمانم شهادت, مژده ظفر, نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم, نصر من اله، جاودان نقش لقای تو, های, هم رزم, هم پای جلودار, هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی, هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید, وطنم (گلریز), پیر ما را بوی پیراهن گرفت, پیرو خط امام, پیروزی انقلاب, چون آیی بر بالین من, ژاله خون شد, کاروان شهید, گاه سفر شد, گلزار وطن, یار دبستانی من

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :