فرازی از وصیت نامه شهید بزرگوار سید اسد الله لاجوردی: …خدایا توشاهدی چندین بار با عناوین مختلف خطر منافقین انقلاب را همانها که التقاط به گونه ی منافقین خلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را گرفته و همان ها که ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان دستمال ابریشمی بزرگ به بزرگی مجمع الاضداد به دست گرفته اند: هم رجایی و باهنر را می کشند هم به سوگشان می نشینند هم با منافقین خلق پیوند تشکیلاتی وسپس….برقرار میکنند ….و هم آنان را دستگیر می کنند و هم برای آزادیشان و اعطای مقام و مسئولیت بدانان تلاش میکنند واز افشای ماهیت کثیف آنان سخت بیمناک میشوند. چرا که علاوه بر همه شیوه های منافقانه منافقین سالوسانه در صف حزب الهیان قرار گرفته و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود در آورده به گونه ای که عملا عقل و اراده منفصل برخی تصمیم گیرندگان قرار گرفتند.
در روزهای اخیر سایتهای مختلف اصولگرایی در مورد یکی از کاندیداهای جریان انحرافی در منطقه البرز  مطالبی را عنوان کرده بودند که عماریون اخبار تکمیلی را در این مورد دریافت نموده است. 
عماریون در ادامه آورده  نامبرده از هواداران منافقین در اوایل انقلاب بوده و به عنوان یکی از سمپاتهای این فرقه مشغول به فعالیت بوده است. وی در زمان شهادت شهید بهشتی هنوز جزئی از گروهک نفاق بوده و در زمان شهادت ایشان اقدام به پخش شیرینی و شادی مضاعف در منطقه کرده و باعث شکستن دل خانواده های شهدا و ایثارگران گردیده بود.
هنوز این جریان در ذهنهای مردم منطقه هویدا می باشد.سالهای بعد در صف حزب الهی ها قرار گرفته و ریاکارانه چنان عمل مینماید که اول وارد آموزش پرورش و در سالهای نزدیک سریعا شهردار چند شهر استان تهران میشود