این گروه به ریاست حسین زندباف و با حضور ابوالقاسم طالبی، سیدضیاء هاشمی، پرویز شیخ‌طادی، پوران درخشنده، عباس بابویهی، علیرضا رئیسیان، جمال شورجه و جهانگیر الماسی ساماندهی امور صنوف سینمایی را به عهده‌ دارند.

به گزارش فارس، سر و سامان دادن به امور جاری صنوف اعم از مشکلات معیشتی، بیمه و خدمات رفاهی از وظایف این گروه است، همچنین مباحث دیگر از قبیل امنیت شغلی و روند قانونمند شدن صنوف و به تعبیر دیگر انجام فعالیت‌های صنفی زیر چتر قانون از مهم‌ترین اقداماتی است که توسط این گروه به سرانجام خواهد رسید.
بنابر این گزارش، سهمیه بلیت جشنواره فیلم فجر نیز توسط گروه ساماندهی صنوف سینمایی به رؤسای صنوف واگذار خواهد شد و محمد خزاعی دبیر جشنواره موظف شده مدیریت سالن سینمای صنوف را نیز به این گروه ‌بسپارد و نسبت به تأمین سهمیه بلیت جشنواره و صنف اقدام نماید.

این خبر را به اشتراک بگذارید :