بیشترین نام برای نوزادان ترکیه در سال ۲۰۱۱

زینب و یوسف بیشترین نام انتخابی والدین ترک برای نوزادان خود در سال ۲۰۱۱ بود. .

به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، مرکز اطلاعات جمعیتی وزرات کشور ترکیه با اعلام این مطلب افزود: در سال ۲۰۱۱ میلادی بیشترین نام انتخابی در این کشور برای نوزادان پسر یوسف و برای نوزادان دختر زینب بوده است.

بر اساس این آمار بعد از یوسف، نام های مصطفی، برات، امیر، محمد، احمد، انس، عمر و امیرخان برای پسران و بعد از زینب، نام های الف، اجرین، یاغمور، نساء نور، عذرا، نهر، زهرا، ارم و ایلول برای دختران به ترتیب بیش از دیگر اسامی انتخاب شده است.

این گزارش هم چنین حاکیست که در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی نیز نامهای زینب و یوسف بیشترین نام انتخابی اولیای ترکیه برای نوزادان خود بود

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :