رئیس جدید دانشگاه آزاد تصریح کرد: دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد همزمان با اولین روز کاری بنده در این دانشگاه می‌توانند در سامانه این سه کمیته ثبت‌نام کرده و مشکلات خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه این سه کمیته ظرف یک ماه گذشته سازماندهی خواهد شد،‌ گفت: این کمیته‌ها موظفند ظرف ۶ ماه با تشکیل جلساتی مشکلات دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی را بررسی کرده و پیشنهاداتی ارائه دهند تا این پیشنهادات در هیئت رئیسه دانشگاه آزاد مطرح و به تصویب برسد.

دانشجو با اشاره به اینکه سعی دارد اقداماتی انجام دهد تا مشکلات دانشگاه آزاد توسط خانواده دانشگاه آزاد برطرف شود، گفت: تشکل‌های دانشجویی نیز می‌توانند در این کمیته‌ها ورود کرده و همکاری کنند و یا اینکه به صورت مستقل مشکلات دانشگاه آزاد را جمع‌آوری و پیشنهاداتی ارائه دهند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :