نقدی بر فیلم پخش شده از شبکه دولتی انگلیس

دانلود

۱٫۵ مگابایت

دانلود مقاله { مستقیم }

دانلود مقاله { غیرمستقیم }

[با تشکر از حامد هاشمی]

بسیارند کسانی که می دانند شمشیر زدن در رکاب شما برای پیروزی حق از همان ارجی در پیشگاه خدا برخوردار است که شمشیر زدن در رکاب حضرت حجت (س) و نه تنها آماده که مشتاق بذل جان هستند. سر ما و فرمان شما.

[شهید آوینی در خطاب به امام خامنه ای]

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :