این شرکت امریکایی در این قرارداد به عنوان یکی از اصلی ترین شریکان اقتصادی این نهاد بین المللی ورزش معرفی شد که اصل این همکاری تا سال ۲۰۲۰ خواهد بود. البته این قرارداد شامل المپیک زمستانی نیز خواهد بود.
گرهارد هایبرگ، رئیس کمیسیون تجاری کمیته بین المللی المپیک پس از انعقاد آن عنوان کرد:” وضعیت طرفین بسیار مثبت است و مانعی در اجرای موفق این توافق نامه وجود ندارد. ما به هم بسیار نزدیک هستیم.”
این قرارداد که شامل چهار رویداد المپیک (زمستانی و تابستانی) است، به اعلام برخی رسانه های امریکایی، طولانی ترین توافق مالی میان یک حامی مالی و این نهاد بین المللی ورزش است. البته، توافق قبلی تا سال گذشته بود که زمان آن کمتر از مورد اخیر بوده است.
نکته جالب توجه این است که مک دونالد از سال ۱۹۷۶ تا کنون با کمیته بین المللی المپیک همکاری مستمر دارد. در میان حامیان ویژه این سازمان، علاوه بر مک دونالد، کوکا کولا نیز دیده می شوند که مشهور به ارتباط و کمک های ویژه به رژیم اشغالگر قدس است.