برای مقابله با بالگردها قدیمی ترین سامانه ها، سلاح های توپخانه ای بودند که همواره تأثیر داشتند اما در محدوده برد خود. با افزایش برد تسلیحات بالگردها و استفاده از موشک های ضد زره، تسلیحات توپخانه ای کم اثر شده و به جای آن موشک های سطح به هوای کوتاه برد وارد عرصه شدند که از انواع دوش پرتاب تا نمونه های بزرگتر علیه بالگردها در فضای رزم وارد خدمت شدند.

در این گزارش به معرفی تسلیحاتی که قابلیت مقابله با بالگردها را دارند، پرداخته و مطالب ارائه شده بر اساس اطلاعات اندک منتشر شده است.

پیش از این به انواع سامانه های توپخانه ای کشور در سلسله گزارش های مشرق از توان پدافند هوایی ایران که در انتهای مطلب حاضر لینک آنها ارائه می شود، پرداخته ایم که در اینجا تنها به گستردگی این سلاح ها از کالیبر ۱۲.۷ میلیمتر و برد کمتر از ۱۵۰۰ متر تا کالیبر ۱۰۰ میلیمتر و برد بیش از ۱۰ کیلومتر اشاره می کنیم.

در زمینه سامانه های موشکی نیز انواع سامانه های دوش پرتاب سهند، میثاق ۱و ۲(در قالب پرتابگرهای انفرادی و نمونه دوتایی رو خودرو) هم اکنون عملیاتی بوده و در کنار موشک های راپییر، اف-ام-۸۰ و تور ام-۱سلاح های مهلکی برای انهدام بالگردها هستند. اما همیشه نیاز به شلیک چنین موشک هایی بخصوص دو نمونه آخر نیست و می توان با استفاده از تسلیحات ارزانتر به توانایی مطمئنی برای درگیری با بالگردهای دشمن رسید.