پلیس مدعی شده است که محمدی به یکی از دو مامور پلیس حاضر در ایستگاه مترو با سلاح سرد حمله کرده است و نیروهای پلیس نیز در دفاع از خود به سوی او تیراندازی کرده‌اند. یکی از مامورین پلیس نیز به خاطر اصابت ضربات چاقو به ناحیه بالاتنه و گردن مورد مداوا قرار گرفته است.

یک شاهد عینی می‌گوید که وی دو مامور پلیس را دیده است که سلاح و باتون خود را بیرون کشیده و با فریاد قصد متوقف کردن محمدی را داشته‌اند اما وی از ایستادن پرهیز کرده است. سپس نیروهای پلیس سه گلوله به سمت محمدی شلیک کرده و وی را به قتل رسانده‌اند.

این شهروند ایرانی الاصل از سال ۲۰۰۸ به کانادا مهاجرت کرده بود و افرادی که وی را می‌شناختند قادر به ارزیابی آن نیستند که آیا وی دچار بیماری روحی بوده باشد.