برایشان نماز بخوان، استغفار کن، عمل کن به وصیتشان،‌ احترام بگذار به رفیقهایشان.

افکار: به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: بعد از مرگ پدر و مادر باز هم می شود به آنها نیکی کرد؟
فرمود: آری، برایشان نماز بخوان، استغفار کن عمل کن به وصیتشان،‌ احترام بگذار به رفیقهایشان،‌ و صله رحم کن،‌ دیداری کن از خویشانی که جز با پدر و مادر به آنها وصل نبودید.۱

از رسول خدا صلی الله علیه و ‌آله به تمام امت من چه آنها که حاضرند و چه آنان که تا روز قیامت به دنیا می‌‌آیند:
صله رحم کنید هر چند لازم شود یکسال در مسافرت باشید، که صله رحم جزئی از دین اسلام است.۲

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: با خویشاوندان خود رابطه برقرار کنید حتی با یک سلام.
«صلوا ارحامکم و لو بالسلام». ۳

۱ محجه البیضاء، ج۳، ص۴۳۵
۲ میزان الحکمه، ح۷۰۶۰
۳ تحف العقول، ص۵۷

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :