هشام گفت :- اگر کسى از من بپرسد خدایت را چگونه شناختى ؟ در پاسخ مى گویم :((من خداوند را به واسطه وجود خودم شناختم . او نزدیک ترین چیزها به من است . چون مى بینم اندام من داراى تشکیلاتى است که اجزاى گوناگون آن با نظم خاص در جاى خود قرار گرفته است . ترکیب این اجزا با کمال دقت انجام گرفته و داراى آفرینش دقیقى است و انواع نقاشیها بدون کم و زیاد در آن وجود دارد. مى بینم که براى من حواس گوناگون و اعضاى مختلف از قبیل چشم ، گوش ، قوه شامه ، ذائقه و لامسه آفریده شده و هر کدام به تنهایى وظیفه خویش را انجام مى دهد.در اینجا هر انسان عاقل ، عقلا محال مى داند که ترکیب منظم بدن ناظم و نقشه دقیق بدون نقاش بوجود آید. از این راه فهمیدم که نظام وجود و نقشهاى بدنم بدون ناظم و طراح باهوش نبوده و نیازمند به آفریدگار مى باشد…)).

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :