روزى امام باقر علیه السلام محضر پدر بزرگوارش امام زین العابدین علیه السلام مشرف شد و احساس کرد که حضرت در عبادت کردن به جایى رسیده که هیچ کس به آن مرحله نرسیده است . صورتش از شب زنده دارى زرد شده و چشمهایش از گریه سرخ گردیده و پیشانى اش پینه بسته و دو ساق پاى او از کثرت ایستادن در نماز ورم کرده است . حضرت باقر علیه السلام مى فرماید: چون پدرم را در این حال دیدم دیگر نتوانستم خوددارى کنم و به گریه افتادم . پدرم در آن وقت به فکر فرو رفته بود. پس از لحظاتى از ورود من آگاه گشت . دید که من گریه مى کنم . روى به من کرد و فرمود: فرزندم ! یکى از نوشته ها که عبادت امیرالمؤ منین علیه السلام در آن نوشته شده بیاور. من نوشته را تقدیم کردم . کمى از آن خواندند، سپس با حالتى افسرده و ناراحت نوشته را بر زمین گذاشت و فرمود: چه کسى مى تواند مانند على بن ابى طالب علیه السلام عبادت کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :