اما هیچکس نپرسید راستی خانواده تختی کجا هستند؟! چرا در مراسم سالگرد تختی پسرش حضور ندارد؟ چرا او حاضر نیست در این مراسم شرکت کند؟! مگر یک ایران به پدر او افتخار نمی کنند؟ مگر او اسطوره و سمبل جوانمردی در ورزش ایران نیست و نامش در کنار بزرگانی چون پوریای ولی قرار نمی گیرد؟ پس چرا بابک تختی نیست تا به پدرش افتخار کند.

یکی از همدوره های تختی در این زمینه به خبرنگار ورزشی قاصد گفت: علتش واضح است. خانواده تختی از ریاکاری برخی مسئولان ورزشی ایران خسته و دلزده اند.

وی افزود: بابک، زمانی که در ایران بود و هنوز به همراه سایر اعضای خانواده اش به خارج از کشور کوچ نکرده بود به من گفت دیگر خسته شدیم از اینکه هر سال زمان سالگرد پدرم مسئولان ورزشی آمدند و با عکس پدرم عکس انداختند و خودشان را مطرح کردند که مثلا ما به یاد تختی بودیم و هستیم! در حالیکه در طول سال یکبار هم سراغی از ما نمی گرفتند.

به گفته این دوست خانوادگی تختی، فرزند جهان پهلوان گفته است که این مسئولان فقط سالی یکبار آن هم برای شهرت و اعتبار خودشان به مراسم پدرم می آمدند و حال بروید و از آنها بپرسید اصلا پسر تختی کجاست؟ چرا هیچکس سراغی از او نمیگیرد؟

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :