– استفاده از سیمبل ها به صورت Random
– استفاده سیمبل های سفارشی
– انتخاب کارکترهای خاص
– تغییر سایز فونت
– اضافه کردن رنگ زمینه
– تغییر سایز عکس مورد نظر
– باز کردن عکس های با فرمت:BMP,JPG,PNG,GIF
– ذخیره کردن با فرمت های :HTML,TXT,BMP,JPG,GIF,PNG