در توافق نامه شماره ۹۵۸۸مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۶پیوست، لطفا دستور فرمایید مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از موجودی حساب های دانشگاه ازاد واحد آبادان برداشت و به حساب سیبا شماره ۰۱۰۲۴۲۴۲۴۱۰۰۷بانک ملی شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد واریز نمایید.

البته در تمام این اسناد،مبالغ برای امر عمرانی و ساخت و ساز جمع آوری شده است ولی قضاوت به عهده خوانندگان است

 

پیش تر نیز علیرضا زاکانی،یکی از نمایندگان مجلس مطلبی در باب بحث هزینه ۹۰۰میلیارد تومانی جریان انحرافی برای انتخابات مجلس و همچنین بدست آوردن ۱۵۰کرسی مجلس بیان داشته بود که این اسناد بخشی از این مبالغ را شامل می شود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :