باستانشنانسان عمر این مقبره را حدود پنج هزار سال تخمین زده اند.

این شبکه تلویزیونی افزود: کارشناسان از شیک بودن داخل مقبره و اشیاء یافته شده در آن شگفت زده شده اند بویژه که مرور زمان تاثیری بر وضعیت این اشیاء نگذاشته است.

باستانشناسان در داخل این مقبره همچنین اسکلت حیوانات به همراه وسایل شخصی یافتند که اکثر آنها اشیاء با ارزش مثل جواهرات است.

کارشناسان احتمال زیاد داده اند که فرد مدفون شده در این مقبره حاکم (خان) “آلپ ار تونگا” باشد.

برپایه این گزارش، آلپ آر تونگا یک حاکم مورد احترام و مشهور بود و فضایل بزرگی در کنار علم فراوانش داشت و فارس ها نام افراسیاب را بر او نهاده اند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :