هارون پسر عنتره از پدرش نقل مى کند:در فصل سرما در محضر مولا على علیه السلام وارد شدم . قطیفه اى کهنه بر دوش داشت و از شدت سرما مى لرزید. گفتم : یا امیرالمؤ منین ! خداوند براى شما و خانواده تان بیت المال مانند دیگر مسلمانان سهمى قرار داده که مى توانید به راحتى زندگى کنید. چرا این اندازه به خود سخت مى گیرید و اکنون از سرما مى لرزید؟فرمود: به خدا سوگند! از بیت المال شما حبه اى برنمى دارم و این قطیفه اى که مى بینید همراه خود از مدینه آورده ام . غیر از آن چیزى ندارم .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :