پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان “تلاش عربستان برای از میان برداشتن طارق الهاشمی” آورده است: براساس اطلاعات موثق از منابع وابسته به دستگاه اطلاعاتی عربستان مقرن بن عبدالعزیز رئیس اطلاعات این کشور از بیم افشای همکاری الهاشمی با ریاض، دستور ترور وی را داده است.

پایگاه مذکور بیان کرد: درخواست ترور الهاشمی با فرمان ملک عبدالله و ولیعهد این کشور صادر شده است و گزارشها حاکی است که ملک عبدالله نگران است که در صورت فشار سیاسی و قضایی مضاعف، الهاشمی نتواند مقاومت کند و اسرار همکاری گسترده با عربستان، القاعده و البعث را افشا کند.

این پایگاه اعلام کرد: بر اساس گزارشها الهاشمی مهره سوخته به شمار می رود و برهه کنونی مناسب ترین زمان برای ترور الهاشمی است، زیرا متهم اصلی از نظر دولت نوری المالکی قلمداد می شود و فتنه طایفه ای و نا امنی در عراق به وجود می آید.

پایگاه فوق بیان کرد: تحرکاتی در اتحادیه عربی به رهبری قطر و عربستان برای دخالت در عراق و کمک به طارق الهاشمی شروع شده است.

شایان ذکر است که طارق الهاشمی متهم به دخالت در اقدامات تروریستی در عراق است و به همین منظور به اربیل در منطقه کردستان فرار کرده است.