در این جلسه که نمایندگان رسانه های “افکار”، “الشرق”، “خبرین”،”جناح”، “اکسپرس” و…برگزار شده بود مسئول دفترتشکیلات فرقه شاله بهائیت طی سخنانی تصریح کرده بود که این فرقه تصمیم دارد در انتخابات آتی مجلس ایران و بر اساس خط مشی های خود فعال شود.
وی درادامه اظهارات خود با پیش بینی اوضاع سیاسی ایران از روی کارآمدن قریب الوقوع آنچه که وی روشنفکران خوانده خبر داده و گفته است که با این اتفاق برنامه ریزی شده باید آماده پایان کار حکومت ایران شد.
«ن.ا» در ادامه تاکید کرده است که این فرقه به دقت انتخابات ایران را زیرنظر داشته و برنامه منجسمی دراین زمینه دارد.
گفتنی است شایان ذکراست فرقه ضاله بهائیت در فتنه ۸۸ نیز فعال بوده و در هتک حرمت به عاشورای حسینی نیز نقش موثری را داشته اند.