حضرت على علیه السلام مردى را دید که آثار ترس و خوف در سیمایش ‍ آشکار است . از او پرسید:- چرا چنین حالى به تو دست داده است ؟مرد جواب داد:- من از خداى مى ترسمامام فرمود:- بنده خدا! (نمى خواهد از خدا بترسى ) از گناهانت بترس و نیز به خاطر ظلمهایى که درباره بندگان خدا انجام داده اى . از عدالت خدا بترس و آنچه را که به صلاح تو نهى کرده است در آن نافرمانى نکن ، آن گاه از خدا نترس ؛ زیرا او به کسى ظلم نمى کند و هیچ گاه بدون گناه کسى را کیفر نمى دهد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :