هنگامى که نگاهش به غذا افتاد به فکر فرو رفت . آنگاه سرش را تکان داد و با صداى بلند گریست و فرمود:- عزیزم ! براى افطار پدرت دو نوع خورش (شیر و نمک )، آن هم در یک ظرف آماده ساخته اى ؟تو با این عمل مى خواهى فرداى قیامت براى حساب در محضر خداوند بیشتر بایستم ؟من تصمیم دارم همیشه دنباله رو برادر و پسر عمویم رسول خدا صلى الله علیه و آله باشم . هرگز براى آن حضرت دو نوع خورش در یک ظرف آورده نشد تا آنکه چشم از جهان فرو بست .دختر عزیزم ! هر کس در دنیا خوردنیها، نوشیدنیها، و لباسهایش از راه حلال و پاک تهیه گردد، روز قیامت در دادگاه الهى بیشتر خواهد ایستاد و چنانچه از راه حرام باشد علاوه بر بیشتر ایستادن عذاب هم خواهد داشت زیرا که در حلال این دنیا حساب و در حرام آن عذاب است .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :