ایشان میگوید این امور از آداب تنظیفیه است و شارع مقدس اهمیتی برای این امور جزئی قائل نشده است.
نمی خواهم وارد بحث روایی و فقهی آن شوم اما ایشان نگفته اند که چرا حد اقل کراهت آن که مورد تاکید شرع است توسط شما که ادعای رعایت شرع مقدسه را داریید مورد توجه قرار نمی گیرد ،بعد ایشان در توجیه گذاشتن سبیل مطالبی مینویسد که هر مطلعی از احکام وورایات را به خنده وا می دارد:

وی می نویسد:
باضافه حدیث منقول در کافی که راوی خدمت حضرت عرض کرد: اِنّی رَجُلٌ شَبَقٌ و لَیسَ لِی مَااتَزَوَّجُ بِهِ فَاِلَیکَ اَشْکومِنَ الْعُزُوبَهِ فَقالَ(ع): وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِکَ وَ اَدِم الصّیام(۱۴۹)، دلالت دارد بر اینکه روزه و زیاد نمودن موی بدن از شهوت می‏کاهاند که شاید یک علت حرمت کم کردن مو در موقع احرام نیز همین امر باشد.

واقعا چقدر ایشان مغلطه میکنند.در این روایت وروایتهای مشابه در مورد بلند گذاشتن موی بدن برای کم شدن شهوت سفارش شده است اما ایشان با کمال تعجب منظور از آن را سبیل میداند. بعد ایشان طبق عدت معمول بزرگان صوفیه که حدیث بدون مدرک جعل میکنند مینویسد:

بعضی از بزرگان نوشته‏اند که این چند خبر را در بعض کتب مقاتل دیده‏اند و آنها این است:

اَلدَّمُ یقْطُرُ مِنْ شَوارِبِهِ(.از سبیلهای آن حضرت خون می‏چکید) جای دیگر است: وَالنّورُ یسْطَعُ مِنْ شَواربِهِ(از سبیلهای  آن حضرت نور میدرخشید ) و نیز وَالرّیحُ یحرِّکُ شارِبَهُ یمیناً و شِمالاً و با کمال جسارت میگوید:باد سبیلهای آن حضرت را به راست وچپ تکان میداد.

یکی نیست به این آقا بگوید چرا بدون مدرک به ائمه اینجور مسائل خلاف را نسبت میدهی.چقدر سند محکمی ارائه کرده ای که نوشته ای برخی بزرگان در برخی کتب مقاتل. حال این بزرگان کیستند واین کتب مقاتل چه کتبی خدا میداند

اصلا کدام یک از ائمه اینقدر سبیلش بزرگ بوده که باد آنرا به راست وچپ میبرده است

به هر حال اگر در فرقه شما این امر واجب نیست چرا اینجور به این امر مذموم تقیّد دارید؟!

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :