این اسناد در ادامه می افزاید: پس از ۱۲ روز حضور صدام در قطر، با یک جنگنده آمریکایی به یکی از پایگاه های نظامی در آمریکا منتقل شد. در آنجا نیز با تعدادی از شخصیت های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکایی دیدار و گفت و گو کرد. نام این افراد فاش نشده است.

اسناد منتشر شده توسط این منابع آگاه قضایی، همچنین می افزاید: صدام در دیدار خود با مقامات مختلف از رسیدگی بد به او شکایت داشت و همواره می گفت “جنس سیگارهای برگ که برایم می آورند خوب نیست”. این در حالی است که بهترین نوع سیگار برگ کوبایی به همراه مقدار زیادی میوه لبنانی و اروپایی، هر چند روز یک بار برای صدام برده می شد. مسئول تهیه این محصولات یکی از وزرای وقت کابینه عراق بود. او پس از تهیه این محصولات آن را از طریق نیروهای آمریکایی به صدام می رساند.

این اسناد همچنین می افزاید: صدام همواره از ایران می ترسید و همیشه تلاش می کرد که نقاط ضعف عراق برای ایرانیان برملا نشود. نگرانی او از برملا شدن در مقابل ایران از نگرانیش در مورد دروغ سلاح های کشتار جمعی نیز بیشتر بود، همان موضوعی که بهانه ای شد تا کشورهای مختلف جهان به رهبری آمریکا به عراق حمله کنند و رژیم منحله بعث را ساقط کنند.

اسناد منتشر شده توسط این منابع آگاه قضایی، در ادامه به نقل از «جرج پیرو» جاسوس ویژه دفتر تحقیقات فدرالی آمریکا، می افزاید: صدام همواره آمادگی خود برای امضای قرارداد امنیتی را داشت تا از او در مقابل تهدیدات خارجی که از نظر او ایران بود، حمایت کنند.

«جرج پیرو» همچنین افزود: صدام تا آخرین دقایق پیش از سقوط بغداد به دست اشغالگران، در بغداد باقی ماند اما هنگامی که مطمئن شد پایتختش تا دقایقی دیگر سقوط خواهد کرد، فورا این شهر را به سمت شمال ترک کرد.

این منابع قضایی آمریکایی در مورد علت منتشر نشدن این اسناد تا به امروز، گفتند: نام و هویت افرادی که با صدام دیدار کردند باید برای همیشه محرمانه می ماند و فاش نمی شد از همین رو تا به امروز آن اسناد و اطلاعات محرمانه درون آن منتشر نشده بود.