تا نفس هست راز می گویم

روز و شب چون نماز می گوییم

نسل در نسل از “علی” و ” غدیر

باز گفته اند و باز می گویی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :