ایران مجری / ارتباطات موثر:

۱- سعی کنید با مخاطب زمینه های مشترک ایجاد کنید.

 

۲- انعطاف پذیر باشید و راه حل های مختلف را مد نظر قرار دهید.

 

۳-مثبت باشید، نه منفی. اگر شما می دانستید چه اندازه کلمات منفی ، اثرات مخربی را بر شخصیت شما می گذارد و نفوذ کلامتان را از بین می برد ، کمتر بی مهابا سخن می گفتید.

 

۴- سخن خود را شفاف و واضح  بیان کنید. مبهم گویی باعث سلب اعتماد می شود.

 

۵- شنونده ی خوبی باشید و به صحبت های مخاطب گوش فرادهید.

 

۶- شمرده و با آرامش صحبت کنید. هر وقت لازم بود، نفس عمیق بکشید.

مخاطبان برداشت خوبی از کسانی که نفسشان در هنگام سخن گفتن به شماره می افتد وکلامشان  قطع و وصل می گردد،  ندارند . این می تواند عدم اعتماد به نفس شما را به جمع القاء نماید.

 

۷- سعی کنید صحبت خود را در محیط مناسب و آرامی انجام دهید. در مراسم های شلوغ ، شخصیت شما زیر سوال می رود. اگر قادر به کنترل و سخن گفتن در جمع های شلوغ نیستید پیشنهاد می گردد در جمع های کوچکتر و با افزایش تعداد سخنرانی ، جبران نمایید.

هرگز در سخنرانی های شلوغ به دیگران نگویید ” ساکت باشید” . شما شاید بخواهید دست خود را بالا نگه دارید و  بگویید ” خانم ها ، آقایان !  لطفاً اجازه بدهید” و یا ” خواهران و برادران من ، اجازه بدهید لطفاً” .

 

۸- سعی کنید با طرف مقابل همدلی نمایید. این که شما مشکلات وی را درک می کنید بسیار مهم است.

 

۹-موانع فکری مخاطب را برای پذیرش ایده ی خود بیابید و از طریق همدلی و ایجاد زمینه های مشترک بر آن ها غلبه کنید.

 

۱۰ – اگر فکر می کنید مخاطب با نظر شما مخالفت خواهد کرد، می توانید ابتدا خواسته  یا تقاضای کوچکی را مطرح کنید که مطمئن هستید وی با آن موافقت خواهد کرد. سپس از مفر ایجاد شده می توانید به سمت ایده ی اصلی خود راه باز کنید.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :