:((بسم الله )) و بر روی آب حرکت کرد!مرد کوتاه قد، هنگامی که دید عیسی بر روی آب راه می رود، با یقین راستین گفت :بسم الله ، و روی آب به راه افتاد تا به حضرت عیسی رسید. در این حال مرد دچار خودبینی و غرور شد و با خود گفت :عیسی روح الله روی آب راه می رود و من هم روی آب راه می روم ، بنابراین ، عیسی چه فضیلتی بر من دارد؟ هر دو روی آب راه می رویم .همان دم یک مرتبه زیر آب رفت و فریادش بلند شد:((ای روح الله مرا بگیر و از غرق شدن نجاتم ده !))حضرت عیسی دستش را گرفت و از آب بیرون آورد و فرمود: ای مرد مگر چه گفتی که در آب فرو رفتی ؟مرد کوتاه قد گفت :من گفتم ، همان طور که روح الله روی آب راه می رود، من نیز روی آب راه می روم . پس با این حساب چه فرقی بین ماست ! خودبینی به من دست داد و به کیفرش گرفتار شدم .حضرت عیسی فرمود:تو خود را (در اثر خودبینی ) در جایگاهی قرار دادی که شایسته آن نبودی بدین جهت خداوند بر تو غضب نمود و اکنون از آنچه گفتی توبه کن !مرد توبه کرد و به رتبه و مقامی که خدا برایش قرار داده بود بازگشت و موقعیت خود را دریافت .امام صادق علیه السلام پس از نقل این قضیه فرمود:((فاتقو الله و لا یحسدن بعضکم بعضا.)) ((پس شما نیز از خدا بترسید و پرهیز کار باشید و به همدیگر حسد نورزید.))

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :