اما جنازه مؤ من در خانه اش ماند و حیوانی بر او مسلط گشت و گوشت صورت وی را خورد! پس از سه روز حضرت موسی از قضیه با خبر شد.موسی در ضمن مناجات با خداوند، اظهار نمود: بارالهی ! آن دشمن تو بود که با همه عزت و احترام فراوان دفن شد، و این هم دوست توست که جنازه اش در خانه ماند و حیوانی صورتش را خورد! سبب چیست ؟وحی آمد که ای موسی ! دوستم از آن ظالم حاجتی خواست ، او هم بجا آورد، من پاداش کار نیک او را در همین جهان دادم ..اما مؤ من چون از ستمگر که دشمن من بود، حاجت خواست ، من هم کیفر او را در این جهان دادم ، حال ، هر دو نتیجه کارهای خودشان را دیدند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :