وی اضافه کرد: رژیم اسراییل از زمان تاسیس جنبش آزادیبخش سودان یعنی از زمان جان کرنک و سپس سلوا کرمیاردیت از این جنبش حمایت کرده اسد.

این استاد دانشگاه قاهره تصریح کرد: نقشه های رژیم صهیونیستی برای دستیابی به آب رود نیل بر کسی پوشیده نیست و دستیابی به این رود از رویاهای دیرینه این رژیم بوده و هست.

ایمن شبانه گفت : محاصره سودان از طریق سودان جنوبی از دیگر توطئه های اسراییل است بویژه اینکه سودان جنوبی روابط خوبی با سودان ندارد و پیش بینی می شود سطح روابط این دو کشور در سایه ادامه روابط سودان جنوبی با رژیم صهیونیستی به همین نحو باقی بماند.

وی افزود: سودان جنوبی جزئی از پروژه آمریکایی منطقه بزرگ شاخ آفریقا است و شاید این مساله اسراییل را به تلاش برای حضور در این منطقه تشویق کرده است.

ایمن شبانه تصریح کرد: شاخ آفریقا برای اسراییل به عنوان دروازه ای برای دستیابی به دریای سرخ قلمداد می شود و این رژیم تلاش دارد با ایجاد پایگاهی در این منطقه ، به کنیا ، اوگاندا و آفریقای میانه نیز بیشتر نفوذ کند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :